Gezien de plotse en niet te verwachten omstandigheden waarin volleybalclub Amigos op dit ogenblik terecht gekomen is, wenst het bestuur volgende verklaring af te leggen.

 

Beste ouders,

 

Samen met u, uw zoon of dochter en heel wat andere leden en sympathisanten zijn onze club en haar bestuur zwaar aangeslagen.

Enorm geschrokken en totaal verrast door het nieuws dat de persmagistraat van Mechelen ons gisteren bracht.

Volleybalclub Amigos en haar bestuur ontkent elke betrokkenheid, distantieert zich volledig van de feiten en heeft de verdachte onmiddellijk uit al zijn functies ontheven.

Verder benadrukken wij dat de club haar volledige medewerking verleent aan het parket.

 

Wij hebben geen alarmerende signalen opgevangen over eerder gepleegde feiten en wij hebben ook geen indicatie dat er leden van Volleybalclub Amigos getroffen zouden zijn.

Voorlopig geven wij u volgende contactgegevens mee.

Alle nuttige informatie, alsook mogelijk door u gekende feiten kan u hier in alle vertrouwen melden.

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 

 

Politiezone Klein-Brabant

T.a.v. lokale recherche

rechercheur David Van Hemelryck of bij zijn afwezigheid elke andere rechercheur tel. 03/293.22.22 contact mogelijk elke werkdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. 

 

Nieuwe Sponsors

Go to top