CM-Fit & Fun: wie beweegt, wordt gesponsord

Wie beweegt, houdt zichzelf gezond en wordt elk jaar opnieuw gesteund door CM.

CM-voordeel

CM sponsort jaarlijks tot 20 euro*. Deze bonus kan je gebruiken voor lidgeld sportclub, deelname sportkamp, lidgeld jeugdbeweging, deelname aan speelpleinwerking, bos-, zee- en sneeuwklassen.

 

VoorwaarDen

De bonus geldt voor iedereen tot en met 49 jaar. Uitzondering: bonus voor bos-, zee- en sneeuwklassen geldt enkel voor leerlingen van de lagere school.

Wat te doen?

Jeugdbewegingen
Een kopie van de lidkaart van de jeugdbeweging of van het rekeninguittreksel met de betaling van het lid- of kampgeld volstaat. Kleef altijd een gele klever op de kopie en bezorg die via één van onze CM-brievenbussen.

Alle andere gevallen
Laat een attest invullen door de verantwoordelijke van de club of de vereniging, en bezorg het ons in een CM-direct-envelop via een CM-brievenbus. De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk op de rekening gestort.
Indien je over lidgeld- of deelnamebewijzen beschikt, mag je uiteraard ook die indienen. De bewijzen moeten wel voldoende gegevens vermelden: naam en voornaam van de deelnemer, identificatie en handtekening van de club of vereniging, periode van lidmaatschap of deelname en het hiervoor betaalde bedrag. Kleef een gele klever op het bewijs en bezorg het ons in een CM-direct-envelop via een CM-brievenbus.

Nieuwe Sponsors

Go to top