1. LID WORDEN IN DRIE STAPPEN

  1. Je vult een gegevensformulier in. Deze gegevens nemen we op in het ledenbestand zodat we je altijd op de hoogte kunnen brengen van belangrijk nieuws.
  1. Je krijgt via de secretaris een aansluitingskaart (een licentie).
  • Je handtekent deze aansluitingskaart. Indien je jonger dan 18 jaar bent, dient ook één van de ouders/voogd mee te ondertekenen.
  • Je passeert met deze aansluitingskaart langs je dokter. Die zal op de achterkant een stempel en een handtekening zetten. Het betekent dat je medisch geschikt bent om volleybal te spelen.

Je bezorgt deze aansluitingskaart samen met een recente pasfoto terug aan de secretaris.

  1. Je zorgt er ondertussen ook voor dat je je lidgeld stort.

De secretaris zorgt voor de verdere afhandeling. Hij zal je aansluitingskaart versturen zodat je lid wordt van de Vlaamse Volleybal Bond VVB. Je zal nadien een officiële aansluitingskaart krijgen. Door je aansluiting bij de VVB ben je ook automatisch verzekerd voor sportongevallen tijdens het volleybal.


Opgelet: Je bent pas speelgerechtigd als je voldoet aan twee voorwaarden.

  1. Je hebt een officiële aansluitingskaart / licentie nodig.
  2. Je hebt je lidgeld betaald.

Er is een proefperiode voorzien van één maand voor nieuwe spelers/speelsters. Voor deze proefperiode is er een aparte verzekering. Je dient alleen je naam en geboortedatum door te geven aan de secretaris. Na deze proefperiode start bovenstaande procedure.

2. LIDGELDEN

Geboren in 2009 of later                175 euro

Geboren in 2006-2007                    205 euro

Geboren in 2005 of vroeger           225 euro

            Gewestelijke competitie en geboren voor 2000 :             205 euro

            Provinciale of hogere competitie :                                 225 euro

           Waarborg uitrusting geboren in 2008 en vroeger :           40 euro

Gelieve het lidgeld te storten op het rekeningnummer 068-2199992-59 van Amigos.

Vermeld uw naam en voornaam in de mededeling. Gehuwde vrouwen gebruiken hun meisjesnaam. Gelieve aparte betalingen uit te voeren indien u meerdere gezinsleden aansluit.

3. ZIEKENFONDS

Informeer bij je ziekenfonds naar eventuele tussenkomsten in het lidgeld en/of bij jeugdstages. Geef in te vullen formulieren af aan de secretaris. Die zal ze je later terugbezorgen.

GEA Happel Amigosis een volleybalvereniging voor iedereen: geoefend of recreatief, jong of oud, jongen of meisjes, man of vrouw. Alle ploegen spelen in een geest van kameraadschap, groepsdiscipline en fairplay.

Het doelvan de vereniging is iedereen op zijn/haar meest geschikte niveau te laten spelen. De seniorenploegen dienen daarbij grotendeels te bestaan uit spelers die opgeleid zijn binnen de eigen vereniging.

Elk lid dient het samenhorigheidsgevoel binnen de club uit te stralen. Daarnaast streven we naar een goed contact tussen de spelers/speelsters van de verschillende ploegen onderling.

Om dit doel te bereiken, moet er een goed gestructureerde vereniging bestaan, waarbij:

  1. trainers en jeugdcommissie zorgen voor een éénvormige sportieve lijn (die  regelmatig bijgestuurd kan worden)
  2. de leden van het bestuur zorgen voor een kader om dit doel te bereiken (organisatie van competitie, trainingen, stages, voorzien van de nodige financiële middelen, het nodige materiaal, enz.).

TRAINERS

De trainersstaf moet garant staan voor kwaliteit en dient spelers/speelsters te stimuleren om de beoogde doelstellingen te realiseren.

JEUGD

Jeugdspelers krijgen de kans om zich te ontplooien tot hun hoogste niveau.

Met de talentvolle jeugdspelers/speelsters zullen we technisch, mentaal en tactisch werken volgens de principes van de topsport. We zullen hen stimuleren en motiveren om een plaats af te dwingen in één van de hoger aantredende seniorenploegen.

De minder getalenteerde jeugdspelers/speelsters zullen we ook naar hun hoogste niveau brengen, maar we houden steeds in het achterhoofd dat volleybal voor hen een aangename sport moet blijven.

De jeugdcommissie deelt de ploegen in op basis van talent, werklust, atletisch vermogen, vorderingen op technisch vlak en aanwezigheid op training.

SENIORS

Bij de seniors is er een onderscheid tussen competitie- en recreatieploegen.

De competitieploegen beoordelen we op hun resultaat. Het aantal trainingsuren zal aangepast zijn aan het niveau waarop zij spelen.

Bij de recreatieploegen primeert het plezier om samen te volleyballen op het behaalde resultaat.

 

TAKEN

In de loop van het seizoen dienen de leden van de club bereid te zijn een aantal taken (toogdienst, vlaaienverkoop,….) op zich te nemen. Dit om de goede werking van de club te garanderen. Bij de verdeling van taken, trainingsuren en dergelijke behandelen we de verschillende ploegen gelijk. We streven daarbij naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling.

Volleybalclub VOC Amigos Sint-Antonius Zoersel vzw uit de gelijknamige deelgemeente van Zoersel ontstond in 1997 door de fusie tussen VOC HALLE (opgericht in 1974) en VC AMIGOS (opgericht in 1972). De hoogst spelende mannenploeg kwam toen uit in derde divisie. De vrouwen stonden in tweede provinciale. Na de fusie kende de club een steile opmars, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Bij het begin van het seizoen 2007 verbond de firma GEA Happel Belgium zijn naam aan onze club. Sindsdien gaat ze door het leven als "VOLLEYBALCLUB GEA HAPPEL AMIGOS SINT-ANTONIUS ZOERSEL". Met meer dan 400 spelende leden behoort Amigos al enkele jaren bij de grootste clubs van België.

De eerste vrouwenploeg dwong na het seizoen 2005-2006 de promotie af naar Ereklasse. Drie jaar op rij moest het zich tevreden stellen met een rol als meeloper. Het behoud afdwingen was de belangrijkste opdracht, maar de ploeg bleef telkens overeind. In 2010 kende ze eindelijk een zorgeloos seizoen. Amigos miste op een haar de play-offs met vier, maar het nestelde zich wel fier in de subtop van het Belgisch volleybal. 

De eerste mannenploeg speelde acht jaar op rij in eerste nationale, maar verloor na het seizoen 2009 zijn plaats in de reeks. Met een haast volledig nieuwe kern timmerde de club onmiddellijk aan de wederopstanding. Het pakte vorig seizoen de titel in eerste divisie en na één jaar afwezigheid mag Amigos zijn plaats in eerste nationale opnieuw innemen.

Met een vrouwenploeg in ereklasse en in divisie, een mannenploeg in eerste nationale en  in divisie is GEA Happel Amigos niet alleen kwantitatief (aantal spelende leden), maar ook kwalitatief één van de toonaangevende clubs in België.

Ook wat jeugdwerking betreft mag Amigos zich top noemen. Zowel op nationaal, landelijk, als provinciaal vlak behalen onze jeugdploegen uitstekende resultaten. In 2010 beloonde de Vlaamse Volleybal Bond onze goed georganiseerde jeugdwerking met het label van gouden jeugdclub.

Naast de wekelijkse trainingen en competitiewedstrijden, kijken heel wat jongeren elk jaar opnieuw uit naar de stage in Butgenbach. Deze jeugdstage is het orgelpunt om een intensief volleybaljaar af te sluiten.

Toch komen bij GEA Happel Amigos ook de minder getalenteerde spelers aan bod in de gewestelijke competities. Plezier primeert er op het resultaat.

Dat GEA Happel Amigos ten slotte méér is dan een volleybalclub blijkt uit onze talrijke andere organisaties. Het familie-, het interclub- en het massavolleybaltornooi, het tweedaagse bal, het teerfeest, de kaas- en wijnavond, Amigos zingt en nog veel andere evenementen kunnen altijd op heel wat belangstelling rekenen van de leden. Waarschijnlijk omdat het 'altijd zo gezellig is'.

GEA Happel Amigos wil vooral een club zijn waar iedereen zijn zinnen kan verzetten. Jong of oud, met of zonder talent, op hoger of lager niveau. Een club die zijn afspraken nakomt en die zich nooit zal bezondigen aan financieel ongezonde avonturen. Die al jaren leeft en bruist en net dat maakt ons sterk.

Volleybalclub Amigos Sint Antonius Zoersel V.Z.W. uit de gelijknamige deelgemeente van Zoersel ontstond in 1997 door de fusie tussen VOC HALLE (opgericht in 1974) en VC AMIGOS (opgericht in 1972). Met& meer dan& 400 spelende leden is VOC AMIGOS 1 van de grootste clubs van Belgie. Na de fusie kende de club een steile opmars, zowel bij de mannen als de vrouwen.

De eerste meisjesploeg dwong na het seizoen 2001-2002 via de eindronde een plaats af in eerste divisie en speelde sindsdien elk jaar weer een toonaangevende rol in de reeks.
In het seizoen 2004-2005 werden ze overtuigend kampioen in eerste divisie en& konden voor het eerst aan de slag in eerste nationale. Onverwacht maar oververdiende werden zij in 1 keer kamipoen en dwongen promotie af naar Eredivisie.

De eerste mannenploeg speelt voor het vijfde jaar op rij in eerste nationale en kent ondertussen het klappen van de zweep. Na de fusie in 1997 duurde het slechts vier jaar om vanuit derde divisie door te stoten naar eerste nationale waar ze nu dus nog altijd meedraaien. Zij werden in het seizoen 2005-2006 zelfs vice-kampioen.

Met& een 1ste dames-ploeg in& Ereklasse en een 1ste heren-ploeg in 1ste Nationale en 2 herenploegen in 2de Divisie is VOC Amigos niet alleen kwantitatief (aantal spelende leden), maar ook kwalitatief 1 der grootste ploegen in Belgie.

Ook met onze talrijke jeugdploegen, die zowel op nationaal, landelijk als provinciaal vlak uitstekende resultaten behalen, staat AMIGOS mee aan de top in Belgie. Jeugdwerking staat dan ook centraal bij VOC AMIGOS. Naast de wekelijkse trainingen en competitiewedstrijden, kijken heel wat jongeren elk jaar opnieuw uit naar de stage in Butgenbach of het "Flanders European Volleybal Tournament", een internationaal jeugdtornooi dat de club organiseert met de beste ploegen uit Belgie, Polen, Tsjechie en Duitsland.

Toch komen bij VOC AMIGOS ook de minder getalenteerde spelers aan bod in de gewestelijke competities waar plezier primeert boven het resultaat.

Dat VOC AMIGOS meer is dan een volleybalclub blijkt uit onze talrijke andere organisaties zoals bijvoorbeeld het familie-, het interclub- en het massavolleybaltornooi, het tweedaagse bal, het teer- en mosselfeest, de kaas- en wijnavond, ? Evenementen om de club financieel te steunen en die steeds weer kunnen rekenen op heel wat publieke belangstelling. Waarschijnlijk omdat het 'altijd zo gezellig is'.

Om onze talrijke supporters en sympathisanten te informeren is er de jaarlijkse uitgave van het clubblad, "TIME-OUT", dat alle rangschikkingen, nieuwtjes, anekdotes, wedstrijdverslagen en krantenartikels omvat.

Bij het begin van het seizoen 2006-2007 werd een sponsor-overeenkomst afgesloten met de firma GEA Happel Belgium, waarbij deze zijn naam verbindt aan onze club.
Vanaf heden gaat de club door het leven met de naam "Volleybalclub GEA Happel Amigos St-Antonius Zoersel"

VOC AMIGOS wil vooral een club zijn waar iedereen zijn zinnen kan verzetten, jong of oud, met of zonder talent, op hoger of lager niveau. Een club die de laatste jaren leeft en bruist als nooit tevoren en die zich nooit zal bezondigen aan financieel ongezonde avonturen.

Nieuwe Sponsors

Go to top