Met de ongenadige beats in de rug van super DJ Chris Schoeters, de juiste Tsjechische tongval van de officiële speaker Werner van Duppen en het laaiende enthousiasme van de voor en achter de schermen acterende Ben De Herdt werd het weer een sfeer van jewelste. Jawel onze dames maakten er alles bijeen weer een gigantische avond van en gedragen door de zovele supporters, sympathisanten, familieleden, sponsors en VIPS behaalden zij hun eerste Europese zege tegen een naam als een klok zowel in Europa als in Tsjechië, namelijk SK UP Olomouc. Onze tegenstrevers van gisteravond reageerden eerder aangeslagen, maar gaven blijk van zoveel sportiviteit door te bekennen dat zij op hun waarde geklopt werden.

En als er met wierook gezwaaid dient te worden, kunnen we het gigantische werk van Gerry niet genoeg benadrukken. Hij leidde ons door zowat alle moeilijke momenten met zijn kennis en zijn organisatietalent. Niet minder was het aandeel van Mister Willy en zijn uitgebreide team medewerkers.  Wat een luxe om voor zoveel mensen het nodige eten te verzorgen. Voorzitter Claude wist voortdurend  iedereen positief te prikkelen, zodat alles in de juiste plooi viel. Met de psychologische aanpak van Ludo en Marcel bereikten we eveneens een hoog knuffelgehalte. Ook al de mensen onder leiding van René, Stijn en Jan waren een voorbeeld van de gemoedelijkheid en de vriendschap van Amigos.

Hierdoor werden we net zoals in Olomouc door de scheidsrechters en de supervisors geprezen voor onze nauwkeurige administratie, onze gemoedelijkheid, onze organisatie, zowel voor e-score als volleydata en ook de perfecte staat van onze Arena. In naam van de technische staff en de speelsters bedanken we iedereen en we vergeten er zeker nog zovelen, die het mogelijk maakte dit te beleven.

Nu naar topteam Sopot uit volleybalgek Polen.

Nieuwe Sponsors

Right Adsense

Go to top